หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: แหล่งท่องเที่ยว อำเภอหนองพอก :.

                                    แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

1. พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
         พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำาทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 90 ก.ม มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบันกว่า 3,000 ล้านบาท ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระมหาเจดีย์ชัยมงคลออกแบบโดยกรมศิลปากร เป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลือง อร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศสร้าง ในเนื้อที่ 101 ไร่ กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร รวมยอดทองคำเป็น 109 เมตร ใช้ทองคำหนัก 4,750 บาท หรือประมาณ 60 กิโลกรัม ภายในองค์พระมหาเจดีย์ เหมือน อยู่บนวิมานแดนสวรรค์
ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงกว้างใหญ่ โอ่อ่า ผนังจารึกนามทานาธิบดีต่าง ๆ ใช้เป็นห้องประชุม บำเพ็ญบุญ
ชั้นที่ 2 เป็นห้องโถงโอ่อ่าเช่นกัน ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติ ลวดลายไทยวิจิตรพิสดาร
ชั้นที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานรูปพระณาจารย์ ปราชญ์ อีสานในอดีต เป็นรูปเหมือนสลักหินอ่อน และหุ่นรูป เหมือนพระสุปฏิปันโน 101 องค์
ชั้นที่ 4 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดวาอาราม สถานปฏิบัติสม ถะวิปัสสนา กรรมฐานที่หลวงปู่ศรี เคย บำเพ็ญธรรมมา
ชั้นที่ 5 บันไดเวียน 119 ชั้น เป็นห้องโถงรูประฆัง 8 เหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาต
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ร้อยเอ็ด   à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ร้อยเอ็ด   à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ร้อยเอ็ด    à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ร้อยเอ็ด  à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ร้อยเอ็ด

2.สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการสวนพกฤษศาสตร์ในวรรณคดี ประจำภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงมะอี่ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเยือนสามารถเดินทางไปตามถนนสายจังหวัด ร้อยเอ็ด -อำเภอหนองพอก ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวจังหวัด อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 21 กิโลเมตร. และอยู่ห่างจากตัว จังหวัด ประมาณ 110 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแห่งนี้ เป็นเทือกเขาภูเขียวที่มีระดับความ สูง 340-400 เมตร สภาพป็นป่าเบญจพรรณและป่าที่กำลังฟื้นสภาพ ดินเป็นดินทรายชุดโคราช พรรณไม้ส่วนใหญ่ เป็นพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณ ได้แก่ ตะเคียนมอง เขลง มะหาด พะยูง คอแลน มะค่า ยาง แดง จิก รัง ประดู่ ฯลฯ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญ พระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,000 ไร่ โดยเป็นเนื้อที่ส าหรับปลูกพืชปลูกต้นไม้ อย่างมีระบบเป็นหมวดหมู่ตาม วรรณคดี เช่น เรื่องพระเวสสันดร ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย ลานพุทธประวัติ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรแยก ตามสรรพคุณบริเวณสวนมีสภาพภูมิประเทศสวยงามประโยชน์ มีการปลูกเพิ่มจ านวนชนิดพืชอยู่ตลอดเวลา พืชที่รวบรวมไว้นั้นมีทั้งพืชถิ่นเดียว พืชหายากและใกล้สูญ พันธุ์ เพื่อการจัดการศึกษาค้นคว้าวิจัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งให้ สาธารณชนศึกษาหาความรู้ รวมทั้งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืชชนิดต่างๆ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด   à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด   à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

3.
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ 
     เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ ตั้ง อยู่ในพื้นที่อำเภอหนองพอก ครอบคุมดูแลพื้นที่ประมาณ 151,242 ไร่ หรือประมาณ 242 ตารางกิโลเมตร โดยสภาพพื้นที่จะเป็นเทือกเขาหินทรายสูงชันและสลับซับซ้อน ประกอบด้วย ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าที่พบในพื้นที่ป่าแห่งนี้ ได้แก่ ไก่ฟ้าพญาลอ หมูป่า สุนัขจิ้งจอก เป็นต้น จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบริเวณเขตห้ามล่าฯ คือ ผาพยอม ซึ่งเป็นจุดที่ใช้ส าหรับชม พระอาทิตย์ขึ้น และผาน้ำทิพย์ซึ่งเป็นจุดที่ใช้ชมพระอาทิตย์ตกดิน นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง ระยะทาง 2 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินเองได้ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ าทิพย์ มีบริการบ้านพักและสถานที่ส าหรับกาง เต็นท์ หากต้องการเข้าพักเป็นหมู่คณะ และต้องการเจ้าหน้าที่น าทาง ต้องท าหนังสือติดต่อล่วงหน้าไปยังหัวหน้า สวน พฤกษศาสตร์และวรรณคดีตะวันออกเฉียงเหนือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาน้ าทิพย์ ตู้ ปณ.1 ต าบลบึงงาม อำเภอ หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 9551 1782 การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ถึงขอนแก่น ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 จากขอนแก่น-หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 จากอ าเภอหนองพอกถึงบ้านท่าสะอาด ระยะทาง 9 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายจากบ้านท่า สะอาดถึงส านักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาน้ าทิพย์ 13 กิโลเมตร สถานที่ตั้ง: อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด   à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด   à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
นายสาคร   โยชน์เมืองไพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
0-4362-5555, 09-4960-3997