หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: ผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน อบต.ผาน้ำย้อย :.

        รายชื่อผู้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายทองดี   ใจทาน

 

2

นายศักดิ์ศรี   พลเยียม

 

3

นายทองดี   ใจทาน

 2552 - 2555

4

นายศักดา   ภู่จินดา

2555

5

นายสาคร   โยชน์เมืองไพร

2556 - จนถึงปัจจุบัน


 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล