หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: แผนป้องกันการทุจริต อบต.ผาน้ำย้อย :.
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง ขยายกรอบเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2565) ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

 เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2565     อ่าน : 76

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ปี 2564

 เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2564     อ่าน : 134

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 เมื่อ : 14 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 214

 การประเมินความเสี่ยงประจำปี 2564

 เมื่อ : 14 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 202

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ปี 2563

 เมื่อ : 20 เมษายน 2564     อ่าน : 229

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2564

 เมื่อ : 20 เมษายน 2564     อ่าน : 230

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย รอบ 12 เดือน

 เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 357

 มาตรการการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

 เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 387

 การประเมินความเสี่ยงประจำปี 2563

 เมื่อ : 13 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 346

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

 เมื่อ : 13 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 359

 เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 เมื่อ : 07 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 338

  เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

 เมื่อ : 07 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 338

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 เมื่อ : 07 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 356

 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน

 เมื่อ : 22 มิถุนายน 2563     อ่าน : 376

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)

 เมื่อ : 03 เมษายน 2562     อ่าน : 486

  หน้า 1   
 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล