หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: แผนป้องกันการทุจริต อบต.ผาน้ำย้อย :.
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ปี 2564

 เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2564     อ่าน : 36

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 เมื่อ : 14 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 116

 การประเมินความเสี่ยงประจำปี 2564

 เมื่อ : 14 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 117

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ปี 2563

 เมื่อ : 20 เมษายน 2564     อ่าน : 137

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2564

 เมื่อ : 20 เมษายน 2564     อ่าน : 140

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย รอบ 12 เดือน

 เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 266

 มาตรการการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

 เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 295

 การประเมินความเสี่ยงประจำปี 2563

 เมื่อ : 13 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 258

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

 เมื่อ : 13 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 266

 เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 เมื่อ : 07 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 249

  เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

 เมื่อ : 07 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 245

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 เมื่อ : 07 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 267

 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน

 เมื่อ : 22 มิถุนายน 2563     อ่าน : 290

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)

 เมื่อ : 03 เมษายน 2562     อ่าน : 383

  หน้า 1   
 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล