หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ผาน้ำย้อย :.
 คำสั่คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

 เมื่อ : 13 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 129

 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

 เมื่อ : 13 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 137

 รายงานสรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน

 เมื่อ : 13 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 130

 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือนแรก

 เมื่อ : 13 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 132

 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 เมื่อ : 13 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 133

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 140

 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

 เมื่อ : 20 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 288

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒

 เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 273

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒

 เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 264

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑

 เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 269

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง กิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๑

 เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 247

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การควบคมุแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ.๒๕๖๐

 เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 269

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 266

 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย(เพิ่มเติม)พ.ศ.2561

 เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 273

 วัฒนธรรมองค์กรในการแต่งกาย

 เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 258

 เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 เมื่อ : 07 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 281

 เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 เมื่อ : 07 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 298

 สรุป พรบ.ข้อมมูลข่าวสาร

 เมื่อ : 25 มิถุนายน 2563     อ่าน : 266

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร้องเรียนร้องทุกข์

 เมื่อ : 25 มิถุนายน 2563     อ่าน : 241

 แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์

 เมื่อ : 25 มิถุนายน 2563     อ่าน : 236

  หน้า 1 [2]   
 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล