หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: กองคลัง อบต.ผาน้ำย้อย :.

คลิกรูปเพื่อซูม
 กองคลัง
นายสมเดช  กิ่งแก้ว
นายสมเดช กิ่งแก้ว
ปลัด อบต.ผาน้ำย้อย
นางสุนิษา คำชาลี
นางสุนิษา คำชาลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางยุรฉัตร  จันทรา
นางยุรฉัตร จันทรา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางนภนันท์ ลมวิชัย
นางนภนันท์ ลมวิชัย
นักจัดเก็บรายได้
นางสาวมนัสนันท์ คำชาลี
นางสาวมนัสนันท์ คำชาลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวอุบลรัตน์ แพงอ่อน
นางสาวอุบลรัตน์ แพงอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล