หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ผาน้ำย้อย :.
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 เมื่อ : 09 เมษายน 2563     อ่าน : 194

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

 เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 275

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 251

  หน้า 1   


นายสาคร โยชน์เมืองไพร

นายก อบต.ผาน้ำย้อย


นายสมเดช   กิ่งแก้ว

ปลัด อบต.ผาน้ำย้อย