หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: คณะผู้บริหาร อบต.ผาน้ำย้อย :.

 
นายสาคร   โยชน์เมืองไพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
นายสมาน   สุวะศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 นายเตียง   สินภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายบรรดล   นามลาย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 


นายสาคร โยชน์เมืองไพร

นายก อบต.ผาน้ำย้อย


นายสมเดช   กิ่งแก้ว

ปลัด อบต.ผาน้ำย้อย