หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ผาน้ำย้อย :.

ตอบแบบสอบถาม #โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตอบแบบสอบถาม #โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แจ้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำย้อย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลผาน้ำย้อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่เข้ารับการติดต่อหรือประสานงานกับหน่วยงาน ได้อนุเคราะห์เข้าตอบแบบสอบถาม
เมื่อวันที่ : 07 มีนาคม 2565  [อ่าน : 92]
แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
การแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2565  [อ่าน : 146]
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมื่อวันที่ : 07 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 200]
ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยขอประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อวันที่ : 23 สิงหาคม 2564  [อ่าน : 225]
ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยขอประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ : 23 สิงหาคม 2564  [อ่าน : 208]
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
เมื่อวันที่ : 19 สิงหาคม 2564  [อ่าน : 204]
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ       เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ภาพพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนิน ไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าไตร และเครื่องสังฆทาน ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทอดพระเ
เมื่อวันที่ : 15 กรกฎาคม 2564  [อ่าน : 261]
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ : 22 มิถุนายน 2564  [อ่าน : 244]
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 #ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยจะประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ในวันที่ 18 มิย.64 ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ได้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่
เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2564  [อ่าน : 268]
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมชำระภาษีภายในเดือนเมษายน ของทุกปี เฉพาะปี 2564 ขยายระยะเวลาชำระภาษีไปถึง ภายในเดือนสิงหาคม 2564 - ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนา
เมื่อวันที่ : 07 มิถุนายน 2564  [อ่าน : 277]
ภาพกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ภาพกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564
ภาพกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ : 02 มิถุนายน 2564  [อ่าน : 302]
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
เมื่อวันที่ : 31 พฤษภาคม 2564  [อ่าน : 294]
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
เมื่อวันที่ : 10 พฤษภาคม 2564  [อ่าน : 308]
เข้าตอบแบบสอบถาม  #โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ#  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เข้าตอบแบบสอบถาม #โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
การตอบแบบสอบถาม #โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เมื่อวันที่ : 16 เมษายน 2564  [อ่าน : 343]
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9) การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
เมื่อวันที่ : 16 เมษายน 2564  [อ่าน : 291]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ : 26 ตุลาคม 2563  [อ่าน : 429]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ : 26 ตุลาคม 2563  [อ่าน : 416]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ : 26 ตุลาคม 2563  [อ่าน : 427]
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีพ.ศ.2563 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีพ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะใช้จัดเก็บแทนภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยจะเริ่มจัดเก็บในปี พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือน
เมื่อวันที่ : 14 กรกฎาคม 2563  [อ่าน : 533]
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ขอประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ขอประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ขอประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2563  [อ่าน : 478]
การประชุมพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ภารกิจ/ข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย การประชุมพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ภารกิจ/ข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยจัดการประชุมพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ภารกิจ/ข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2563  [อ่าน : 539]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ขอประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ : 08 มิถุนายน 2563  [อ่าน : 428]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ขอประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ : 08 มิถุนายน 2563  [อ่าน : 482]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ขอประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ : 08 มิถุนายน 2563  [อ่าน : 446]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ขอประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563  [อ่าน : 527]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ขอประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563  [อ่าน : 501]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ขอประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563  [อ่าน : 496]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ขอประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563  [อ่าน : 457]
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ระหว่างวันที่ 3-7 ก.พ. 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
เมื่อวันที่ : 27 มกราคม 2563  [อ่าน : 590]
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2562  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ขอประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 826]
  หน้า 1 [2] [3] [4] [5]   
 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล