หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: ภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ผาน้ำย้อย :.
 
ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ ชือ-นามสกุล ควมชำนาญ อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน
1 นายมานะ ยิ้มเก่ง ดนตรีไทย ุ65  12 หมู่ 2 ต.ผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
2 นางมานี ใจดี การจักสาน 70 56 หมู่ 2 ต.ผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล