หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ผาน้ำย้อย :.

การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
 เมื่อวันที่ : 16 เมษายน 2564     อ่าน : 290
 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 นายสาคร โยชน์เมืองไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาดสด( หมู่ 9) โดยในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งตัวแทนโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 นายเด่น คำนนท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตัวแทนร้านค้าชุมชนหมู่ 9 ตัวแทนกองทุนหมู่ 9 คณะกรรมการบริหารตลาดสดหมู่ 9 ทั้งนี้ยังได้รับการประสานจาก สจ.แทนรัฐ สุจารี ทนายอิสรา สุจารี พร้อมคณะได้เข้าร่วมรับฟังปัญหาและหาแนวทางร่วมกันเพื่อที่จะได้บริหารจัดการตลาดต่อไปได้ โดยทาง สจ.แทนรัฐ ได้รับทราบข้อปัญหาต่างๆ ในเรื่องการบริหารจัดการตลาดแล้วและจะนำเรียน ส.ส.นิรมิต สุจารี เพื่อนำไปหารือกับทางธนารักษ์จังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่ง


การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
ตอบแบบสอบถาม #โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
ภาพกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
เข้าตอบแบบสอบถาม #โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

 .: ข่าวเด่น อบต.ผาน้ำย้อย :.

 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล