หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ผาน้ำย้อย :.

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
 เมื่อวันที่ : 31 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 293
 สภาองค์การบริหารหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2564


เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
ตอบแบบสอบถาม #โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
ภาพกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
เข้าตอบแบบสอบถาม #โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

 .: ข่าวเด่น อบต.ผาน้ำย้อย :.

 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล