หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ผาน้ำย้อย :.

การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
 เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2564     อ่าน : 267
 แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 
     #ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยจะประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ในวันที่ 18 มิย.64 ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ได้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
ตอบแบบสอบถาม #โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
ภาพกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
เข้าตอบแบบสอบถาม #โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

 .: ข่าวเด่น อบต.ผาน้ำย้อย :.

 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล