หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ผาน้ำย้อย :.

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
 เมื่อวันที่ : 22 มิถุนายน 2564     อ่าน : 210
 เมื่อวันที่  18  มิถุนายน 2564 นายสุพรม  พันธุ์หอม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย  ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งนี้นายสาคร โยชน์เมือไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย พร้อมคณะผู้บริหารและสิบเอกฐิระวัจน์ อรรคนันท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล มอเตอร์ไฟฟ้า  ในงานกิจการประปา  และเพื่อขอตั้งรายการใหม่และโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลภายในตำบลผาน้ำย้อย รวมทั้งพิจารณากิจการอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
ตอบแบบสอบถาม #โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
ภาพกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
เข้าตอบแบบสอบถาม #โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9)
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

 .: ข่าวเด่น อบต.ผาน้ำย้อย :.

 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล