หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: ผลงานและกิจกรรม อบต.ผาน้ำย้อย :.

จิตอาสาล้างห้องน้ำวัดผาน้ำย้อยเทพประสิทธิ์ ม.2 บ้านโคกกลาง จิตอาสาล้างห้องน้ำวัดผาน้ำย้อยเทพประสิทธิ์ ม.2 บ้านโคกกลาง

เมื่อวันที่ : 21 กรกฎาคม 2563  [อ่าน : 147]
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบบูรณาการ โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ : 21 กรกฎาคม 2563  [อ่าน : 141]
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใส  โรงเรียนชุมชนร่วมใจ  ต้านภัยทุจริต” องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใส โรงเรียนชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

เมื่อวันที่ : 07 กรกฎาคม 2563  [อ่าน : 147]
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 294]
โครงการเสริมสร้างพลังแกนนำเด็กและเยาวชนก้าวพ้นภัยยาเสพติดของสภาเด็กและเยาวชนตำบลผาน้ำย้อย ประจำปี 2561 โครงการเสริมสร้างพลังแกนนำเด็กและเยาวชนก้าวพ้นภัยยาเสพติดของสภาเด็กและเยาวชนตำบลผาน้ำย้อย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 326]
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีตำบลผาน้ำย้อย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีตำบลผาน้ำย้อย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 371]
  หน้า 1   
 
นายสาคร   โยชน์เมืองไพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
0-4362-5555, 09-4960-3997