หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: รายงานแสดงงบฐานะการเงิน อบต.ผาน้ำย้อย :.
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 3

 เมื่อ : 12 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 85

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 2

 เมื่อ : 12 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 89

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 1

 เมื่อ : 12 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 81

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

 เมื่อ : 12 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 80

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563

 เมื่อ : 15 ตุลาคม 2563     อ่าน : 187

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

 เมื่อ : 14 สิงหาคม 2563     อ่าน : 203

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

 เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 208

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 227

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 208

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 218

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 223

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 238

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 246

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 204

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 221

 รายงานแสดงงบฐานะการเงิน ประจำปี 2562

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 218

 รายงานทางการเงินประจำปี 2562

 เมื่อ : 10 มิถุนายน 2563     อ่าน : 287

 รายงานแสดงงบฐานะการเงิน ประจำปี 2561

 เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 419

 รายงานแสดงงบฐานะการเงิน ประจำปี 2560

 เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 411

  หน้า 1   
 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล