หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: รายงานแสดงงบฐานะการเงิน อบต.ผาน้ำย้อย :.
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 3

 เมื่อ : 12 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 219

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 2

 เมื่อ : 12 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 226

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 1

 เมื่อ : 12 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 211

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

 เมื่อ : 12 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 217

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563

 เมื่อ : 15 ตุลาคม 2563     อ่าน : 319

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

 เมื่อ : 14 สิงหาคม 2563     อ่าน : 338

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

 เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 336

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 363

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 342

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 351

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 353

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 385

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 378

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 338

 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 351

 รายงานแสดงงบฐานะการเงิน ประจำปี 2562

 เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 367

 รายงานทางการเงินประจำปี 2562

 เมื่อ : 10 มิถุนายน 2563     อ่าน : 430

 รายงานแสดงงบฐานะการเงิน ประจำปี 2561

 เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 561

 รายงานแสดงงบฐานะการเงิน ประจำปี 2560

 เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 552

  หน้า 1   
 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล