หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ผาน้ำย้อย :.
 รายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครึ่งปีแรก (6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 เมื่อ : 21 เมษายน 2564     อ่าน : 252

 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

 เมื่อ : 18 มีนาคม 2564     อ่าน : 240

 รายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครึ่งปีหลัง (6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 เมื่อ : 18 มีนาคม 2564     อ่าน : 276

 รายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครึ่งปีแรก (6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 เมื่อ : 17 มิถุนายน 2563     อ่าน : 416

 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562

 เมื่อ : 14 เมษายน 2563     อ่าน : 434

 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 ครั้งที่ 2/2561

 เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 477

 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 ครั้งที่ 1/2561

 เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 516

  หน้า 1   
 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล