หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: รายงานผลการปฏิบัติงาน อบต.ผาน้ำย้อย :.
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

 เมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2563     อ่าน : 56

 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน

 เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 113

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

 เมื่อ : 09 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 132

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

 เมื่อ : 08 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 121

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

 เมื่อ : 30 เมษายน 2563     อ่าน : 136

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

 เมื่อ : 30 เมษายน 2563     อ่าน : 110

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

 เมื่อ : 30 เมษายน 2563     อ่าน : 147

 รายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครึ่งปีแรก (6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 เมื่อ : 14 เมษายน 2563     อ่าน : 142

 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561

 เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 245

 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560

 เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 251

  หน้า 1   


นายสาคร โยชน์เมืองไพร

นายก อบต.ผาน้ำย้อย


นายสมเดช   กิ่งแก้ว

ปลัด อบต.ผาน้ำย้อย