หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: คลังภาพกิจกรรม อบต.ผาน้ำย้อย :.
จิตอาสาล้างห้องน้ำวัดผาน้ำย้อยเทพประสิทธิ์ ม.2 บ้านโคกกลาง อัลบั้ม : จิตอาสาล้างห้องน้ำวัดผาน้ำย้อยเทพประสิทธิ์ ม.2 บ้านโคกกลาง

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2563     ผู้ชม : 139

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบบูรณาการ อัลบั้ม : โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบบูรณาการ

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2563     ผู้ชม : 152

โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใส โรงเรียนชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อัลบั้ม : โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใส โรงเรียนชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563     ผู้ชม : 162

จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อัลบั้ม : จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2563     ผู้ชม : 178

ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างโครงการประปา หมู่ ๕ อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างโครงการประปา หมู่ ๕

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 07 กรกฎาคม 2563     ผู้ชม : 172

การประชุมหรือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ ๙) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อัลบั้ม : การประชุมหรือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ ๙) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 07 กรกฎาคม 2563     ผู้ชม : 121

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ อัลบั้ม : การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 22 มิถุนายน 2563     ผู้ชม : 161

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อัลบั้ม : การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 22 มิถุนายน 2563     ผู้ชม : 116

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) อัลบั้ม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2563     ผู้ชม : 134

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ อัลบั้ม : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2562     ผู้ชม : 141

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ อัลบั้ม : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2562     ผู้ชม : 178

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ อัลบั้ม : การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 01 กรกฎาคม 2562     ผู้ชม : 165

 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ อัลบั้ม : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 01 กรกฎาคม 2562     ผู้ชม : 159

รับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์(YouTube Live streaming) การประเมินและวิธีการใช้งานระบบประเมิน ITA อัลบั้ม : รับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์(YouTube Live streaming) การประเมินและวิธีการใช้งานระบบประเมิน ITA

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     ผู้ชม : 282

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ อัลบั้ม : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     ผู้ชม : 236

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 อัลบั้ม : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     ผู้ชม : 220

งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลผาน้ำย้อย ประจำปี พ.ศ.2559 อัลบั้ม : งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลผาน้ำย้อย ประจำปี พ.ศ.2559

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 24 มิถุนายน 2559     ผู้ชม : 455

โครงการ ประเพณีบุญบั้งไฟ 2558 อัลบั้ม : โครงการ ประเพณีบุญบั้งไฟ 2558

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 18 สิงหาคม 2558     ผู้ชม : 569

ภาพกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 83 พรรษา มหาราชินี อัลบั้ม : ภาพกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 83 พรรษา มหาราชินี

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 18 สิงหาคม 2558     ผู้ชม : 664

โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 อัลบั้ม : โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 20 เมษายน 2558     ผู้ชม : 874

  หน้า 1 [2]   


นายสาคร โยชน์เมืองไพร

นายก อบต.ผาน้ำย้อย


นายสมเดช   กิ่งแก้ว

ปลัด อบต.ผาน้ำย้อย