หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: คลังภาพกิจกรรม อบต.ผาน้ำย้อย :.
การประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อัลบั้ม : การประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 21 เมษายน 2564     ผู้ชม : 555

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1/2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ /2564 อัลบั้ม : การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1/2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ /2564

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 16 เมษายน 2564     ผู้ชม : 532

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 1/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 อัลบั้ม : การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 1/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 16 เมษายน 2564     ผู้ชม : 532

การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9) 16 มีนาคม 2564 อัลบั้ม : การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9) 16 มีนาคม 2564

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 16 เมษายน 2564     ผู้ชม : 558

จิตอาสาล้างห้องน้ำวัดผาน้ำย้อยเทพประสิทธิ์ ม.2 บ้านโคกกลาง อัลบั้ม : จิตอาสาล้างห้องน้ำวัดผาน้ำย้อยเทพประสิทธิ์ ม.2 บ้านโคกกลาง

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2563     ผู้ชม : 762

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบบูรณาการ อัลบั้ม : โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบบูรณาการ

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2563     ผู้ชม : 751

โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใส โรงเรียนชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อัลบั้ม : โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใส โรงเรียนชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563     ผู้ชม : 808

จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อัลบั้ม : จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2563     ผู้ชม : 1197

ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างโครงการประปา หมู่ ๕ อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างโครงการประปา หมู่ ๕

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 07 กรกฎาคม 2563     ผู้ชม : 773

การประชุมหรือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ ๙) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อัลบั้ม : การประชุมหรือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ ๙) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 07 กรกฎาคม 2563     ผู้ชม : 695

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ อัลบั้ม : การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 22 มิถุนายน 2563     ผู้ชม : 736

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อัลบั้ม : การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 22 มิถุนายน 2563     ผู้ชม : 679

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) อัลบั้ม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 09 มีนาคม 2563     ผู้ชม : 701

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ อัลบั้ม : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2562     ผู้ชม : 711

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ อัลบั้ม : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2562     ผู้ชม : 739

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ อัลบั้ม : การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 01 กรกฎาคม 2562     ผู้ชม : 728

 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ อัลบั้ม : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 01 กรกฎาคม 2562     ผู้ชม : 720

รับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์(YouTube Live streaming) การประเมินและวิธีการใช้งานระบบประเมิน ITA อัลบั้ม : รับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์(YouTube Live streaming) การประเมินและวิธีการใช้งานระบบประเมิน ITA

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     ผู้ชม : 883

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ อัลบั้ม : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     ผู้ชม : 796

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 อัลบั้ม : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     ผู้ชม : 807

  หน้า 1 [2]   
 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล