หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.ผาน้ำย้อย :.
 หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

 เมื่อ : 23 เมษายน 2564     อ่าน : 13

 การสอบคัดเลือกและคัดเลือกดำรงคำแหน่งในสายงาน

 เมื่อ : 23 เมษายน 2564     อ่าน : 10

 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

 เมื่อ : 23 มิถุนายน 2563     อ่าน : 159

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563

 เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 349

  หน้า 1   
 
นายสาคร   โยชน์เมืองไพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
0-4362-5555, 09-4960-3997