หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.ผาน้ำย้อย :.
 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

 เมื่อ : 23 มิถุนายน 2563     อ่าน : 115

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563

 เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 313

  หน้า 1   


นายสาคร โยชน์เมืองไพร

นายก อบต.ผาน้ำย้อย


นายสมเดช   กิ่งแก้ว

ปลัด อบต.ผาน้ำย้อย