หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ผาน้ำย้อย :.
 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓

 เมื่อ : 24 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 145

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ๓/๒๕๖๒

 เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 134

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๒

 เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 127

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

 เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 124

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

 เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 129

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

 เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 130

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

 เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 140

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

 เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 125

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

 เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 125

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๑/๒๕๖๒

 เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 135

 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

 เมื่อ : 22 มิถุนายน 2563     อ่าน : 126

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๑/๒๕๖๓

 เมื่อ : 22 มิถุนายน 2563     อ่าน : 165

  หน้า 1   
 
นายสาคร   โยชน์เมืองไพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
0-4362-5555, 09-4960-3997