หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ผาน้ำย้อย :.
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยครั้งแรก วันที่ 5 มกราคม 2565

 เมื่อ : 11 มกราคม 2565     อ่าน : 7

 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1

 เมื่อ : 17 มิถุนายน 2564     อ่าน : 111

 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓

 เมื่อ : 24 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 293

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ๓/๒๕๖๒

 เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 268

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๒

 เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 252

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

 เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 257

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

 เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 252

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

 เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 257

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

 เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 277

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

 เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 250

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

 เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 237

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๑/๒๕๖๒

 เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 259

 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

 เมื่อ : 22 มิถุนายน 2563     อ่าน : 252

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๑/๒๕๖๓

 เมื่อ : 22 มิถุนายน 2563     อ่าน : 287

  หน้า 1   
 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล