หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ผาน้ำย้อย :.
 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓

 เมื่อ : 24 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 109

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ๓/๒๕๖๒

 เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 100

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๒

 เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 93

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

 เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 85

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

 เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 98

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

 เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 92

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

 เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 104

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

 เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 92

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

 เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 93

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๑/๒๕๖๒

 เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 102

 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

 เมื่อ : 22 มิถุนายน 2563     อ่าน : 93

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๑/๒๕๖๓

 เมื่อ : 22 มิถุนายน 2563     อ่าน : 128

  หน้า 1   


นายสาคร โยชน์เมืองไพร

นายก อบต.ผาน้ำย้อย


นายสมเดช   กิ่งแก้ว

ปลัด อบต.ผาน้ำย้อย