หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง อบต.ผาน้ำย้อย :.
 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าขุมมัน ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 เมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2564     อ่าน : 16

 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าขุมมัน ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 เมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2564     อ่าน : 12

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย รอ.ถ. 126-02 บ้านเหล่าขุมมัน หมู่ที่ 5 ตำบลผาน้ำย้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2564     อ่าน : 22

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย รอ.ถ. 126-01 (ช่วงที่ 1) บ้านน้อยคำเม็ก หมู่ที่ 8 ตำบลผาน้ำย้อย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2564     อ่าน : 20

 โครงการขุดลอกแหล่งน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยคล้อ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 เมื่อ : 01 กุมภาพันธ์ 2564     อ่าน : 44

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 12 บ้านวังน้ำวน ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 เมื่อ : 22 มกราคม 2564     อ่าน : 60

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย รอ.ถ. 126-02 บ้านเหล่าขุมมัน หมู่ที่ 5 ตำบลผาน้ำย้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เมื่อ : 20 มกราคม 2564     อ่าน : 52

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย รอ.ถ. 126-01 (ช่วงที่ 1) บ้านน้อยคำเม็ก หมู่ที่ 8 ตำบลผาน้ำย้อย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เมื่อ : 20 มกราคม 2564     อ่าน : 50

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ผาน้ำย้อย ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 เมื่อ : 17 ธันวาคม 2563     อ่าน : 95

 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 เมื่อ : 08 ธันวาคม 2563     อ่าน : 101

 โครงการขุดลอกห้วยถ้ำปลากั้งตอนกลาง หมู่ที่ 11 บ้านโนนมาลี (งบเงินอุดหนุน) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

 เมื่อ : 31 สิงหาคม 2563     อ่าน : 161

 โครงการขุดลอกห้วยถ้ำปลากั้งตอนล่าง หมู่ที่ 11 บ้านโนนมาลี (งบเงินอุดหนุน) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

 เมื่อ : 31 สิงหาคม 2563     อ่าน : 187

 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าขุมมัน (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 เมื่อ : 26 สิงหาคม 2563     อ่าน : 165

 โครงการซ่อมแซมไหล่ถนน หมู่ที่ 3 บ้านดงขี้นาค (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 เมื่อ : 26 สิงหาคม 2563     อ่าน : 179

 โครงการต่อเติมศาลาที่พักผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 เมื่อ : 26 สิงหาคม 2563     อ่าน : 186

 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าขุมมัน หมู่ที่ 7 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 เมื่อ : 26 สิงหาคม 2563     อ่าน : 177

 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าขุมมัน (งบกลาง) ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 เมื่อ : 20 สิงหาคม 2563     อ่าน : 196

 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6บ้านท่าสะอาด (งบกลาง) ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 เมื่อ : 20 สิงหาคม 2563     อ่าน : 195

 โครงการขุดลอกห้วยคำดู่ตอนบน หมู่ที่ 8 บ้านน้อยคำเม็ก ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 เมื่อ : 19 สิงหาคม 2563     อ่าน : 168

 โครงการขุดลอกห้วยถ้ำปลากั้งตอนบน หมู่ที่ 11 บ้านโนนมาลี (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 เมื่อ : 19 สิงหาคม 2563     อ่าน : 189

  หน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]   นายสาคร โยชน์เมืองไพร

นายก อบต.ผาน้ำย้อย


นายสมเดช   กิ่งแก้ว

ปลัด อบต.ผาน้ำย้อย